Tôi muốn cung cấp dịch vụ

Tùy ý lựa chọn khách hàng, gửi báo giá và giữ toàn bộ tiền công

123THUE hoạt động thế nào

1

Nhận yêu cầu của khách hàng

Đăng ký miễn phí để xem các yêu cầu từ khách hàng trong khu vực của bạn.

2

Trả Credit để gửi báo giá

Khi một yêu cầu là một phù hợp tốt, trả credit để gửi một báo giá và một tin nhắn tới khách hàng.

3

Được thuê

Khi một khách hàng lựa chọn báo giá của bạn, liên hệ lại và hoàn thành công việc.

1
2
3
Xem thêm

Dịch vụ của bạn đang có nhu cầu

Hàng chục ngàn khách hàng gửi yêu cầu mỗi ngày cho 123THUE để tìm nhà cung cấp cung cấp dịch vụ họ cần. Tham gia vào cộng đồng hơn 100,000 nhà cung cấp để giúp khách hàng hoàn thành công việc của họ.

Nhìn thấy cơ hội

Tìm hiểu làm thế nào nhiều khách hàng yêu cầu nhà cung cấp như bạn.

Xóa

Khách hàng yêu cầu

300

tháng trước

5 triệu

yêu cầu mỗi năm

1 tỷ USD

doanh thu hàng năm cho các nhà cung cấp

1,111

kiểu dịch vụ

Câu chuyện thành công

Lắng nghe từ nhà cung cấp trên cả nước đang theo đuổi công việc có ý nghĩa theo cách riêng của họ.

Để được thuê khi đang di chuyển

Ứng dụng 123THUE giúp bạn dễ dàng gửi báo giá và trả lời khách hàng ở bất cứ đâu.

Tải ứng dụng cho iPhone
Ứng dụng Android sẽ sớm có!

Trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ

Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ một tiếng nói và cung cấp các nguồn lực quan trọng để giúp họ phát triển.

Lời khuyên cho nhà cung cấp

Lời khuyên và tài nguyên trên blog của chúng tôi giúp cho nhà cung cấp thành công.

Ghé thăm blog

Khảo sát 2016

Chúng tôi nghiên cứu các nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và tìm kiếm ủng hộ cho họ ở cấp cao nhất của chính phủ.

Xem kết quả

123THUE kết nối

Thông qua các sự kiện ở địa phương, chúng tôi kết nối những nhà cung cấp của chúng tôi với một mạng lưới để thành công.

Xem sự kiện của chúng ta

Lời khuyên cho nhà cung cấp

Lời khuyên và tài nguyên trên blog của chúng tôi giúp cho nhà cung cấp thành công.

Ghé thăm blog

123THUE kết nối

Thông qua các sự kiện ở địa phương, chúng tôi kết nối những nhà cung cấp của chúng tôi với một mạng lưới để thành công.

Xem sự kiện của chúng ta
;