Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh 1HP, 2HP

  Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Toshiba: Dòng máy lạnh Non-Inverter : model N3KPX 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/12.7 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 Dòng máy lạnh Inverter : model N3KCV 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/10 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Fujitsu/General: Dòng máy lạnh Non-Inverter: 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/12.7 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 Dòng máy lạnh Inverter: 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/10 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Daikin: Dòng máy lạnh Non-Inverter: Model FTE 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/12.7 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 Dòng máy lạnh Inverter: Model FTKS 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/10 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Panasonic: Dòng máy lạnh Non-Inverter: Model KC / C 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/12.7 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 . Riêng model 2.0HP date 2014 mã đuôi QKH sử dụng ống 6/16 Dòng máy lạnh Inverter: Model TS 1.0HP sử dụng ống 6/10 1.5HP sử dụng ống 6/12.7 2.0HP sử dụng ống 6/12.7 (dành cho mã M-N-P). Date 2014 mã Q sử dụng ống 6/16 LIÊN HỆ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ĐIỀU HÒA