Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh 1HP, 2HP

Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh 1HP, 2HP

226
0

 

Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Toshiba:

Dòng máy lạnh Non-Inverter : model N3KPX

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/12.7
2.0HP sử dụng ống 6/12.7

Dòng máy lạnh Inverter : model N3KCV

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/10
2.0HP sử dụng ống 6/12.7

Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Fujitsu/General:

Dòng máy lạnh Non-Inverter:

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/12.7
2.0HP sử dụng ống 6/12.7

Dòng máy lạnh Inverter:

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/10
2.0HP sử dụng ống 6/12.7

Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Daikin:

Dòng máy lạnh Non-Inverter: Model FTE

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/12.7
2.0HP sử dụng ống 6/12.7

Dòng máy lạnh Inverter: Model FTKS

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/10
2.0HP sử dụng ống 6/12.7

Tiêu chuẩn chọn ống đồng cho máy lạnh Panasonic:

Dòng máy lạnh Non-Inverter: Model KC / C

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/12.7
2.0HP sử dụng ống 6/12.7 . Riêng model 2.0HP date 2014 mã đuôi QKH sử dụng ống 6/16

Dòng máy lạnh Inverter: Model TS

1.0HP sử dụng ống 6/10
1.5HP sử dụng ống 6/12.7
2.0HP sử dụng ống 6/12.7 (dành cho mã M-N-P). Date 2014 mã Q sử dụng ống 6/16

LIÊN HỆ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ĐIỀU HÒA

Bình luận