Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Việc sử dụng dịch vụ thiết lập sự đồng ý của bạn cho tất cả các điều khoản và điều kiện trong “Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật” và xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên.
Sự thỏa thuận này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và có hiệu lực ngay sau khi được đăng lên. Do vậy, bạn nên thường xuyên xem lại “Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật” để xem có thay đổi gì không.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn
123thue.vn là một nền tảng truyền thông cho phép tạo kết nối giữa các “Người sử dụng”. 123thue.vn không tham gia vào sự tương tác giữa các “Người sử dụng”. 123thue.vn không có quyền kiểm soát về chất lượng, thời gian, tính hợp pháp, không cung cấp được, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của bất kỳ “Dịch vụ” được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ, cũng không phải tính chính trực, trách nhiệm hay bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của “Người sử dụng” . 123thue.vn không đảm bảo về tính phù hợp, độ tin cậy, sự kịp thời, chính xác của các “Dịch vụ” được yêu cầu và được cung cấp bởi “Người sử dụng” được xác định thông qua “Dịch vụ” cho dù các tương tác là công cộng, riêng tư, hoặc offline. 123thue.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin gì về “Dịch vụ”.
123thue.vn SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ BỒI THƯỜNG, THƯƠNG TÍCH HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC “DỊCH VỤ”.

Các giao dịch
“Người sử dụng” các “Dịch vụ” ký hợp đồng trực tiếp với “Người sử dụng” khác. 123thue.vn sẽ không tham gia một bên nào trong bất kỳ hợp đồng về “Dịch vụ”. 123thue.vn tạo điều kiện cho những hợp đồng này bằng cách cung cấp một phương tiện cho việc trao đổi tiền.
Người yêu cầu dịch vụ đề nghị việc thanh toán dịch vụ cho mỗi dịch vụ yêu cầu.
Phát hành
123thue.vn từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh giữa những “Người sử dụng” các dịch vụ.
123thue.vn chỉ là một nơi gặp gỡ kết nối “Người sử dụng”. Bởi vì 123thue.vn không tham gia vào các liên lạc thực tế giữa những “Người sử dụng” hoặc trong việc hoàn thiện “Dịch vụ” ở bên ngoài hệ thống 123thue.vn.

Liên kết tới những website khác
Liên kết từ 123thue.vn đến các trang web khác trên Web không tạo thành sự chứng thực bởi 123thue.vn đến các trang web hoặc nội dung của họ. Các liên kết được cung cấp như một dịch vụ thông tin, để tham khảo cho tiện lợi. 123thue.vn không kiểm soát bất kỳ trang web nào, và không chịu trách nhiệm cho nội dung của họ. Sự tồn tại của các liên kết trên “Dịch vụ” cho các trang web đó (bao gồm việc không giới hạn các trang web bên ngoài được đóng khung bởi “Dịch vụ” 123thue.vn cũng như bất kỳ quảng cáo hiển thị trong liên kết kèm với nó) không có nghĩa là 123thue.vn xác nhận bất kỳ các tài liệu nào trên trang web đó, hoặc bất cứ sự liên kết với những hoạt động của họ. Đó là trách nhiệm của bạn khi đánh giá các nội dung và tính hữu dụng của thông tin thu được từ các trang web khác.
Việc sử dụng bất kỳ trang web được kiểm soát, sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách riêng tư của những trang web đó, không phải “Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật” của 123thue.vn. Bạn truy cập vào trang web của bên thứ ba với rủi ro của riêng bạn. 123thue.vn từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến việc sử dụng và / hoặc xem bất kỳ trang web hoặc tài liệu khác có liên quan đến các liên kết xuất hiện trên “Dịch vụ”.
Tài khoản, mật khẩu và bảo mật
Bạn là người được ủy quyền duy nhất cho tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của bất kỳ mật khẩu, số tài khoản do bạn cung cấp hoặc 123thue.vn để truy cập vào “Dịch vụ”. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn. 123thue.vn không kiểm soát việc sử dụng tài khoản của bất kỳ “Người sử dụng” nào và từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ đó. Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ bên trái phép nào có thể sử dụng tài khoản của bạn hoặc bạn nghi ngờ sự vi phạm bảo mật nào, bạn nên liên hệ với 123thue.vn ngay lập tức.
Không dùng cho mục đích thương mại
“Dịch vụ” chỉ có thể được sử dụng cho mục đích phi thương mại; bạn không nên sử dụng “Dịch vụ” để kết nối với bất kỳ hành động thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của 123thue.vn.
Không có sự giới hạn, “Dịch vụ” không được sử dụng để thu thập cho bất kỳ doanh nghiệp, trang web hoặc dịch vụ nào khác. Bạn không thể thu hút, quảng cáo, hoặc liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào cho việc làm, ký kết hợp đồng, hay bất cứ mục đích nào khác không liên quan đến “Dịch vụ” được hỗ trợ thông qua 123thue.vn mà không thể hiện bằng văn bản cho phép của 123thue.vn.
Bạn không được sử dụng “Dịch vụ” để thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của các thành viên bằng điện tử hoặc các phương tiện khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của 123thue.vn.
Thông tin của bạn
“Thông tin của bạn” được định nghĩa là bất kỳ thông tin và các tài liệu bạn cung cấp cho 123thue.vn hay “Người sử dụng” khác có liên quan đến việc đăng ký và sử dụng các “Dịch vụ” của bạn, bao gồm không giới hạn những đăng tải tại các khu vực công cộng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin của bạn, và chúng tôi hành động đơn thuần như một hướng dẫn phân phối trực tuyến thụ động. Bạn đại diện và bảo đảm với 123thue.vn rằng thông tin của bạn (a) sẽ không sai sót, không chính xác, không đầy đủ hoặc sai lệch; (b) sẽ không có gian lận hoặc liên quan đến việc bán hàng giả hoặc các mặt hàng bị đánh cắp; (c) sẽ không vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại bất kỳ bên thứ ba hoặc quyền sở hữu khác hoặc quyền công khai hoặc riêng tư; (d) sẽ không vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, pháp lệnh, hoặc quy định (bao gồm không giới hạn những người quản lý xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai lệch); (e) sẽ không được nói xấu, bôi nhọ, đe dọa và quấy rối bất hợp pháp (f) sẽ không đăng những nội dung khiêu dâm hoặc chứa nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc có hại cho trẻ vị thành niên; (g) sẽ không chứa bất kỳ loại virus, Trojan Horses, worms hoặc thói quen lập trình máy tính khác có ý định gây tổn hại, can thiệp, ngăn chặn hoặc chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân; và (h) sẽ không tạo ra trách nhiệm cho 123thue.vn hoặc làm 123thue.vn mất (toàn bộ hoặc một phần) các dịch vụ của các ISP hoặc các đối tác hoặc nhà cung cấp khác.
Chỉ cho phép 123thue.vn sử dụng thông tin của bạn, vì vậy chúng tôi không vi phạm bất kỳ quyền lợi mà bạn có trong các thông tin đó, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi không độc quyền, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, trả tiền bản quyền cấp phép lại (thông qua nhiều tầng) quyền thực thi tất cả các quyền tác giả, quyền công khai, và mọi quyền khác mà bạn có trong thông tin của bạn, trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hay hiện chưa được biết đến.
Thanh toán và chính sách thanh toán
Người yêu cầu dịch vụ có nghĩa vụ phải trả tiền cho các dịch vụ của “Dịch vụ”, trừ khi có thông báo khác. Người yêu cầu dịch vụ có thể thanh toán khi kết thúc một giao dịch được hoàn thành.

123THUE Credit

Credit là một đơn vị quy đổi trên hệ thống 123thue.vn để người cung cấp dịch vụ sử dụng để gửi báo giá cho các yêu cầu dịch vụ.

Việc mua hàng của bạn hoặc nhận 123thue credit mà có thể được sử dụng bởi bạn để gửi báo giá qua các nền tảng (web/app) đến khách hàng tiềm năng. Mỗi thể loại yêu cầu đòi hỏi một số lượng cụ thể của các 123thue credit. 123thue credit không có giá trị tiền tệ / tiền mặt và mua hàng của bạn hoặc 123thue credit  không đại diện cho một tiền tài trợ của các giá trị được lưu trữ mà có thể được truy cập hoặc sử dụng trong tương lai cho các mục đích nào. Bạn đồng ý rằng tất cả các doanh số bán hàng của 123thue credit là cuối cùng và không được hoàn lại. Thông tin và giá cả hiện nay có sẵn ở đây.
Trong khi 123thue.vn sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại để đảm bảo sự an toàn của tất cả các thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân khác, chúng tôi tuyên bố rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại có thể gây nên bất kỳ thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba, và bạn đồng ý rằng 123thue.vn vô hại đối với bất kỳ thiệt hại có thể dẫn đến các quyền đó. 123thue.vn sẽ sử dụng dịch vụ của bên thứ ba xử lý thông tin của thẻ tín dụng. Để biết thêm thông tin về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với 123thue.vn để yêu cầu thông tin về các nhà cung cấp xử lý thẻ tín dụng của 123thue.vn.
Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các loại thuế giao dịch trên các dịch vụ được cung cấp theo Hiệp định này (trừ các loại thuế dựa trên thu nhập của 123thue.vn).
Không làm thuê
123thue.vn cung cấp một nền tảng phần mềm cho phép bạn kết nối với Chuyên gia độc lập. 123thue.vn không phải là người làm thuê của bất kỳ tổ chức chuyên nghiệp nào. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không giám sát, trực tiếp, hoặc kiểm soát công việc hoặc dịch vụ của một Chuyên gia thực hiện theo cách nào.Chuyên gia cung cấp dịch vụ cho bạn như là một nhà thầu độc lập, và không là một nhân viên, công ty liên doanh, đối tác, đại lý, hoặc nhận quyền của 123thue.vn cho bất kỳ mục đích nào.
Chấm dứt và Đình chỉ
Nếu không có giới hạn, 123thue.vn có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền của bạn khi sử dụng “Dịch vụ” nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Hiệp định hoặc mọi chính sách của 123thue.vn đăng trên “Dịch vụ” theo thời gian, hoặc nếu 123thue.vn thấy rằng bạn có tham gia vào các hành vi không phù hợp và / hoặc gây khó chịu. Nếu 123thue.vn chấm dứt hoặc tạm thời ngưng quyền sử dụng dịch vụ của bạn vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ sự hoàn trả cho trong tài khoản của bạn. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, 123thue.vn có quyền có hành động pháp lý thích hợp, bao gồm bồi thường dân sự, tội phạm, và lệnh đền bù.
123thue.vn có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền của bạn để sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách cung cấp cho bạn văn bản hoặc email thông báo về việc chấm dứt, và chấm dứt sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông báo.
Ngay cả sau khi quyền của bạn sử dụng các dịch vụ bị chấm dứt hoặc đình chỉ, Hiệp định này sẽ vẫn có hiệu lực chống lại bạn.
Bạn có thể chấm dứt Hiệp định này vào bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng tất cả các “Dịch vụ”. Tất cả các mục mà do bản chất nên tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt Hiệp định này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
Quyền sở hữu trí tuệ

Người dùng đăng tải thông tin để làm phong phú hồ sơ của họ trên 123thue.vn và người dùng đồng ý cho phép 123thue.vn sử dụng toàn bộ thông tin đó.
Tất cả văn bản, hình ảnh, biên tập nội dung, dữ liệu, định dạng, đồ thị, thiết kế, HTML, xem và cảm nhận, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, phần mềm, video, thiết kế, kiểu chữ và các nội dung khác (gọi chung là “tư liệu độc quyền”) mà người dùng nhìn thấy hoặc đọc trên “Dịch vụ” này được sở hữu bởi 123thue.vn hoặc được sử dụng bởi sự cho phép. Tư liệu độc quyền được bảo vệ trong tất cả các hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này. 123thue.vn sở hữu tất cả các vật liệu độc quyền cũng như sự phối hợp, lựa chọn, sắp xếp và nâng cao tư liệu độc quyền như một tập thể làm việc theo Luật Bản quyền. Tư liệu độc quyền được bảo vệ bởi pháp luật trong nước và quốc tế về quyền tác giả, bằng sáng chế, quyền và luật sở hữu khác. “Người sử dụng” không sao chép, tải, sử dụng, thiết kế lại, cấu hình lại, hoặc bất cứ điều gì truyền lại từ các “Dịch vụ” mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của 123thue.vn. Bất kỳ việc sử dụng các tư liệu độc quyền, trừ khi được cho phép, rõ ràng bị cấm mà không có sự cho phép trước của 123thue.vn.
Các nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu của 123thue.vn, bao gồm 123thue.vn v logo 123thue.vn là nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của 123thue.vn. Bất kỳ thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và / hoặc tên thương mại xuất hiện trên “Dịch vụ” là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Bạn không thể sao chép hoặc sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu, biểu tượng hoặc tên thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu.
Sửa đổi Dịch vụ
123thue.vn có quyền tuỳ ý xem xét, cải tiến, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, “Dịch vụ” hoặc bất kỳ nội dung hoặc thông tin về dịch vụ. 123thue.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.
Thông tin bí mật
Thông tin bí mật (như định nghĩa dưới đây) là một tài sản có giá trị, đặc biệt và độc đáo của 123thue.vn và bạn đồng ý rằng sẽ không tiết lộ, chuyển nhượng, sử dụng (hoặc tìm cách để những người khác tiết lộ, chuyển nhượng hoặc sử dụng) bất kỳ thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là tiết lộ với nhân viên và đại lý đang bị ràng buộc để duy trì tính bảo mật thông tin mật được ủy quyền. Bạn phải thông báo ngay bằng văn bản cho 123thue.vn trong bất kỳ hoàn cảnh có thể tạo thành một tiết lộ, chuyển nhượng, hoặc sử dụng các thông tin mật trái phép. Bạn sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất để bảo vệ thông tin bí mật từ tiết lộ, chuyển nhượng hoặc sử dụng trái phép. Bạn sẽ trả lại tất cả bản gốc và bản sao của tất cả các tư liệu có chứa thông tin bí mật để 123thue.vn chấm dứt Hiệp định này đối với bất kỳ lý do gì. Thuật ngữ “Thông tin bí mật” có nghĩa là tất cả các bí mật thương mại của 123thue.vn, thông tin bí mật và độc quyền và tất cả các thông tin khác và dữ liệu của 123thue.vn không thường được biết đến với các bên thứ ba nào khác hoặc những người có thể lấy được thông tin giá trị, kinh tế hay nói cách khác, từ việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin. Thông tin bí mật sẽ bao gồm dữ liệu kỹ thuật, bí quyết, nghiên cứu, kế hoạch sản phẩm, các sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, thị trường, phần mềm, phát triển, sáng chế, quy trình, công thức, công nghệ, thiết kế, bản vẽ, kỹ thuật, thông tin cấu hình phần cứng, tiếp thị, tài chính hoặc các thông tin kinh doanh khác được tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng văn bản, bằng miệng hoặc bằng hình vẽ hoặc quan sát.
Từ chối bảo hành
Sử dụng dịch vụ hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn dịch vụ được cung cấp cơ bản không có bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bảo đảm thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.
123thue.vn không bảo đảm rằng truy cập các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc các dịch vụ sẽ có lỗi cũng như không bảo đảm về các kết quả nhận được từ việc sử dụng dịch vụ, hoặc cho những tin cậy, hoàn thiện hay nội dung của bất kỳ dịch vụ nào, thông tin hoặc tư liệu cung cấp liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ.
123thue.vn không chịu trách nhiệm hành động, dù trực tuyến hoặc offline của mọi người khi sử dụng các dịch vụ. 123thue.vn không bảo đảm rằng dịch vụ không tránh khỏi các viruses, worms, trojan, hay các thành phần gây hại khác.
123thue.vn không đảm bảo rằng bất cứ thông tin cá nhân cung cấp của bạn sẽ không bị chiếm dụng, chặn, xóa, tiêu hủy hoặc sử dụng bởi người khác.
Xử lý tranh chấp và Miễn trừ trách nhiệm

Khách hàng cần kịp thời thông báo cho 123thue.vn trong vòng 24 giờ nếu phát hiện những hành vi tiêu cực từ phía nhân viên đối tác của 123thue.vn để hai Bên cùng phối hợp xử lý.

Trong các trường hợp Bất khả kháng (thiên tai, dịch họa, động đất, chiến tranh…) theo như quy định của pháp luật Việt Nam, Bên Khách hàng và Bên đối tác của 123thue.vn sẽ được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong điều khoản này. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, Bên Khách hàng và Bên đối tác của 123thue.vn sẽ ưu tiên tiến hành giải quyết thông qua việc tự thương lượng, hòa giải, trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Nếu hai Bên không giải quyết được mâu thuẫn, tranh chấp thì mọi mẫu thuẫn, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.
Bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ gìn cho 123thue.vn, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, cấp phép, luật sư, nhà thầu độc lập, các nhà cung cấp của nó, chống lại tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí hoặc nhu cầu trách nhiệm, bao gồm cả lệ phí và các chi phí phát sinh, liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng “Dịch vụ” của bạn. 123thue.vn có quyền, trong giới hạn của mình, để nhận sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề đến bồi thường của bạn. Bạn sẽ không, trong mọi trường hợp, giải quyết các khiếu nại hoặc vấn đề mà không có sự đồng ý bằng văn bản của 123thue.vn.
Giải quyết tranh chấp
Các cuộc đàm phán không chính thức. Để xúc tiến giải quyết và giảm chi phí cho bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại liên quan đến Hiệp định này (“Tranh chấp”), bạn và 123thue.vn đồng ý nỗ lực để thương lượng bất kỳ tranh chấp (trừ những tranh chấp bị loại trừ dưới đây) ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu tiến hành xét xử tại tòa án. Cuộc đàm phán không chính thức như vậy sẽ bắt đầu khi được thông báo bằng văn bản. Địa chỉ của bạn cho các thông báo này là địa chỉ thanh toán của bạn, với một bản sao email đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho 123thue.vn.
Ràng buộc trọng tài. Nếu bạn và 123thue.vn không thể giải quyết một tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức, hoặc là bạn hoặc 123thue.vn có thể chọn các tranh chấp (trừ những tranh chấp bị loại trừ dưới đây) cuối cùng và giải quyết bằng trọng tài. Bất kỳ phân xử bởi một bên sẽ là cuối cùng và ràng buộc đối với bên khác. Các trọng tài bắt đầu và thực hiện theo Quy định về Trọng tài thương mại (“Quy tắc AAA”) của Hiệp hội Trọng tài (“AAA”) và, nếu phù hợp, thủ tục bổ sung của AAA cho người tiêu dùng tranh chấp có liên quan. Lệ phí trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi các quy định AAA. Nếu chi phí đó được xác định bởi các trọng tài là quá mức, 123thue.vn sẽ trả tất cả phí trọng tài và các chi phí phát sinh. Các trọng tài có thể được chọn thông qua việc gửi các văn bản, bằng điện thoại hoặc trực tuyến. Các trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần phải cung cấp một tuyên bố, trừ khi có yêu cầu của một bên. Các trọng tài phải tuân theo pháp luật được áp dụng. Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định này, bạn có thể khởi kiện 123thue.vn tại tòa án.
Trường hợp ngoại lệ để giải quyết tranh chấp thay thế. Bạn và 123thue.vn đồng ý rằng các tranh chấp sau đây không thuộc đối tượng quy định nêu trên liên quan đến các cuộc đàm phán chính thức và trọng tài ràng buộc: (a) bất kỳ tranh chấp tìm kiếm để thi hành hoặc bảo vệ, hoặc liên quan đến hiệu lực của bất kỳ tài sản trí tuệ của bạn hoặc bản quyền của 123thue.vn; (b) bất kỳ tranh chấp liên quan đến các phát sinh từ cáo buộc hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ khiếu nại đối với biện pháp ngăn chặn.
Địa điểm. Tranh chấp sẽ diễn ra tại bất kỳ vị trí hợp lý trong phạm vi Việt Nam thuận tiện cho bạn.
Quy định chung
Thất bại của 123thue.vn khi thực thi bất kỳ điều khoản của Hiệp định này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 123thue.vn. Nếu bất kỳ điều khoản của Hiệp định này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các quy định còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa có thể, và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực đối với các lợi ích của 123thue.vn.
Những thay đổi của Hiệp định này và “Dịch vụ”

123thue.vn có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của nó, để thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ điều khoản và điều kiện của Hiệp định này (bao gồm cả chính sách bảo mật) bất cứ lúc nào, có hoặc không thông báo trước. Nếu có bất kỳ thay đổi trong tương lai là không thể chấp nhận đối với bạn hoặc làm cho bạn không còn phù hợp với Hiệp định này, bạn phải chấm dứt, và ngay lập tức ngừng sử dụng “Dịch vụ”. Tiếp tục sử dụng “Dịch vụ” sau bất kỳ sự sửa đổi Hiệp định này cấu thành sự chấp nhận hoàn toàn và không thể thu hồi của bạn về những thay đổi đó. 123thue.vn có thể thay đổi, sửa đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh của “Dịch vụ” vào thời điểm bất kỳ. 123thue.vn cũng có thể giới hạn một số tính năng hoặc hạn chế truy cập của bạn vào các phần hay tất cả các dịch vụ mà không cần thông báo trước.

TÔI XÁC NHẬN RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA 123thue.vn VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TÔI LÀ MỘT SỰ THỪA NHẬN VỀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY.

BÌNH LUẬN