TCVN 232:1999 – Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh

Hệ thống thông gió là hệ thống thông gió cấp, hút, thải bụi, thải khí độc. Hệ thống bao gồm đường ống các chi tiết và thiết bị điều hòa.Hệ thống điều hòa không khí là hệ thống xử lý làm mát (làm nóng) không khí, vận chuyển khí tới nơi cần thiết nó bao gồm đường ống, các chi tiết và thiết bị điều hòa.

3.Thong-gio-JetVent Tiêu chuẩn này dùng trong công tác chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu các công trình thông gió, điều hòa không khí trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Các hệ thống thông gió, điều hòa không khí trong các công trình kiến trúc ngầm, trong công nghệ làm lạnh, làm lạnh sâu và các yêu cầu đặc biệt khác phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, các quy phạm liên quan.... Chi tiết tiêu chuẩn, mời download tại đây