An toàn

An toàn

THUÊ NGƯỜI MỘT CÁCH TỰ TIN VỚI 123THUE

Bạn có toàn quyền

Chọn từ tối đa năm chuyên gia những người quan tâm đến dự án của bạn. Hồ sơ, đánh giá, và tin nhắn tùy chỉnh giúp bạn đưa ra quyết định của bạn.

Biết được mình muốn gì

Mẹo hướng dẫn tìm chuyên gia giúp bạn tìm đúng người

1

Đọc nhận xét

Có khái niệm về chất lượng công việc và tính chuyên nghiệp qua nhận xét của khách hàng đăng trên trang hồ sơ của chuyên gia.

2

Tìm ảnh vào video

Không thấy ví dụ công việc? Hỏi chuyên gửi cho bạn những gì bạn cần.

3

Kiểm tra chứng chỉ, bằng cấp

Nếu bạn không thấy chứng chỉ yêu cầu cho dự án của bạn trên trang hồ sơ của chuyên gia, hãy hỏi chuyên gia.

4

Cảnh giác

Nghĩ cẩn thận khi có một chuyên gia báo giá bằng 1/2 các chuyên gia khác.

5

Cần thêm thông tin?

123THUE tạo công cụ cho bạn liên hệ với chuyên gia qua tin nhắn hoặc gọi điện.

6

Sử dụng đánh giá tốt nhất của bạn

Bất cứ khi nào bạn thuê, không chỉ riêng ở 123THUE.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Nhóm hỗ trợ luôn sẵn sàng để trả lời các thắc mắc của bạn. Email cho chúng tôi support@123thue.vn hoặc gọi 0922880888 từ 8:30 AM tới 8PM .