Thủ thuật #3 : Viết một tin nhắn ấn tượng cho khách hàng