Thủ thuật #1 : Thêm nhận xét

Thủ thuật #1 : Thêm nhận xét

 

Thêm nhận xét vào trang hồ sơ của bạn sẽ tăng cơ hội bạn được khách hàng đánh giá cao và thuê lên 70%. Đăng nhập tài khoản của bạn và sử dụng tính năng yêu cầu nhận xét cho các khách hàng cũ của bạn.

Bước 1.

1-compressed Thủ thuật #1 : Thêm nhận xét

Bước 2.

2-compressed Thủ thuật #1 : Thêm nhận xét

Bước 3.

Screenshot-at-Oct-02-21-32-43-compressed Thủ thuật #1 : Thêm nhận xét

Bước 4. Gửi link lấy được bước 3 cho các khách hàng cũ để họ đánh giá cho bạn qua email, qua mạng xã hội .reviews-compressed Thủ thuật #1 : Thêm nhận xét

in Mẹo cho nhà cung cấp

Bình luận