Nhận được ít hoặc không nhận được yêu cầu nào

Nhận được ít hoặc không nhận được yêu cầu nào

Số lượng yêu cầu từ khách hàng bạn nhận được dựa trên cấu hình trong hồ sơ của bạn, nhu cầu của thị trường hoặc giá trị của bạn cho khách hàng. Nếu bạn nhận thấy số lượng yêu cầu bạn nhận được đột ngột giảm xuống hãy kiểm tra theo các bước sau

Kiểm tra cấu hình
Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ yêu cầu nào cho các dịch vụ bạn cung cấp, bạn hãy kiểm tra cấu hình nhận thông báo để kiểm tra bạn đã bật nhận thông báo qua email hoặc SMS. Bạn cũng nên kiểm tra danh sách dịch vụ bạn cung cấp.

Kiểm tra thư mục thư rác
Bạn cũng có thể bỏ lỡ email thông báo nếu email thông báo bị chuyển nhầm vào thư mục thư rác. Nếu như thế hãy thêm địa chỉ email support@123thue.vn vào danh bạ và đánh dấu một email bất kỳ nào của 123thue trong thư mục thư rác là “không spam”.

Nếu bạn vẫn có vấn đề với việc nhận thông báo về yêu cầu dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi và chúng ta cùng tìm hiểu

in Mẹo cho nhà cung cấpThông báoXử lý sự cố

Bình luận