Chương trình giới thiệu nhà cung cấp nhận credits

Chương trình giới thiệu nhà cung cấp nhận credits

Listening-Speaking Chương trình giới thiệu nhà cung cấp nhận credits

Giới Thiệu Bạn Bè – Nhận Nhiều Ưu Đãi

Giới thiệu nhà cung cấp – nhận 100 nghìn VNĐ

Nếu bạn biết những nhà cung cấp khác cung cấp các dịch vụ liệt kê trên 123thue.vn gần nơi bạn sống. Bạn có thể giới thiệu họ đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ trên 123thue.vn để nhận credit miễn phí.

Bạn sẽ nhận được miễn phí 100 nghìn VNĐ cho mỗi một nhà cung cấp bạn giới thiệu được khi họ đăng ký và mua credits lần đầu tiên trên 123thue.vn và người được giới thiệu cũng nhận được số credit thưởng giống như bạn.

Link giới thiệu sẽ có dạng

http://123thue.vn/chuyen-gia/gioi-thieu/92Lu7FectGeW

(Mã số giới thiêu sẽ là duy nhất cho mỗi người ví dụ:92Lu7FectGeW )

Bạn có chia sẻ link này qua email, mạng xã hội hoặc thông báo cho nhà cung cấp mã số của bạn để khi họ đăng ký họ sẽ nhập vào để hệ thống 123thue.vn tính ưu đãi cho bạn.

Bạn có thể giới thiệu tối đa 100 nhà cung cấp mới trong 1 năm.

Số lượng credits bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào vị trí cũng như dịch vụ mà người được giới thiệu cung cấp. Số lượng tối đa 20 credits sẽ chỉ áp dụng cho các dịch vụ nằm trong danh sách dịch vụ ưu tiên. Các giới thiệu khác sẽ nhận được 5 credits cho mỗi lần.

Danh sách dịch vụ ưu tiên này thường xuyên thay đổi do đó khuyến cáo bạn nên kiểm tra danh sách này trước khi thực hiện. Thời điểm hợp lệ được tính tại thời điểm nhà cung cấp ( được giới thiệu ) mua credits lần đầu tiên và số lượng credits thưởng sẽ được tính dựa vào chuyên mục dịch vụ và vị trí của nhà cung cấp ( được giới thiệu )

Các quy định chung

Nhận credits thưởng

Người giới thiệu là nhà cung cấp trên 123thue.vn có thể nhận credits thưởng nếu như họ giới thiệu bạn bè 1) click vào link giới thiệu và đăng ký tài khoản nhà cung cấp hợp lệ trên 123thue.vn đồng thời 2) nhà cung cấp mới này mua credits. Người được giới thiệu không được là nhà cung cấp hiện tại hoặc trong qúa khứ trên 123thue.vn

Số lượng credits thưởng này sẽ được quy định trong thể lệ chương trình khuyến mại. Một người giới thiệu sẽ được tính thưởng cho tối đa 100 giới thiệu trong 1 năm.

Người được giới thiệu

Là người đăng ký tài khoản và mua credits thông qua việc click vào link giới thiệu cũng sẽ nhận được credits thưởng số lượng credits thưởng sẽ được quy định trong thể lệ chương trình khuyến mại.

Nhiều liên kết giới thiệu

Bạn có thể nhận được nhiều liên kết giới thiệu nhưng chỉ liên kết nào bạn sử dụng để đăng ký và mua credits mới được tính credits thưởng.

Chấm dứt và tạm dừng

123thue có quyền chấm dứt chương trình thưởng điểm qua link giới thiệu nếu phát hiện có những dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng hoặc trái với điều lệ, chính sách của chương trình.

in An toàn & riêng tư & chính sách

Bình luận