Cập nhật di chuyển ưa thích của bạn

Cập nhật di chuyển ưa thích của bạn

Khi cung cấp dịch vụ bạn có thể có những lựa chọn nhất định cho việc di chuyển đến chỗ khách hàng hoặc khách hàng di chuyển đến chỗ bạn, trong phạm vi bao xa.

Việc cấu hình này sẽ giúp hệ thống chỉ gửi những yêu cầu phù hợp với việc di chuyển của bạn.

Để cấu hình bạn làm như sau

  1. Đăng nhập vào 123thue.vn bằng tài khoản của bạn
  2. Click vào tên bạn=> Chọn Cài đặt
  3. Chọn Di chuyển

1 Cập nhật di chuyển ưa thích của bạn

Nếu bạn vẫn có vấn đề với việc nhận thông báo về yêu cầu dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi và chúng ta cùng tìm hiểu

Bình luận