Cập nhật cấu hình thông báo qua email và sms

Cập nhật cấu hình thông báo qua email và sms

Bạn toàn quyền kiểm soát việc bạn nhận thông báo của 123thue bằng cách nào và thường xuyên thế nào qua email và sms. Nếu bạn muốn thêm hoặc xoá việc nhận thông báo qua email hoặc sms truy cập trang cấu hình nhận thông báo

Bạn làm theo các bước dưới đây

1. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn trên 123thue.
2. Bấm vào tên bạn và chọn Cài đặt

2 Cập nhật cấu hình thông báo qua email và sms
3. Bấm Thông báo
3 Cập nhật cấu hình thông báo qua email và sms
4. Bật tắt các tính năng nhận thông báo
4 Cập nhật cấu hình thông báo qua email và sms
Nếu bạn vẫn có vấn đề với việc nhận thông báo về yêu cầu dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi và chúng ta cùng tìm hiểu

Bình luận