Các dịch vụ tại 123thue

Các dịch vụ tại 123thue

Mặc dù chúng tôi luôn muốn giúp đỡ tất cả các cá nhân/doanh nghiệp phát triển kinh doanh nhưng để đảm bảo an toàn cho khách hàng chúng tôi không cung cấp các dịch vụ sau:

 • Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm không kèm theo dịch vụ
 • Dịch vụ không thuộc danh mục nào của 123thue
 • dịch vụ trao đổi hàng hóa
 • dịch vụ trùng lặp
 • tài khoản thử nghiệm
 • dịch vụ gian lận
 • Dịch vụ cung cấp bởi trẻ vị thành niên
 • dịch vụ của bên thứ ba
 • dịch vụ cho vay
 • dịch vụ không được sự cho phép của luật pháp Việt Nam
 • Dịch vụ từ bên ngoài Việt Nam
 • Dịch vụ mà chủ tài khoản không cung cấp tên thật
 • Dịch vụ tài khoản bằng văn bản bằng tiếng nước ngoài

Nếu bạn muốn biết các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hãy kiểm tra các danh mục vụ của chúng tôi Nhà cửa, Sự kiện, Khóa học, Khỏe đẹp v Xem thêm

in An toàn & riêng tư & chính sách

Bình luận