Credit

Credit

Credit là một dạng tài khoản trên hệ thống để sử dụng trong việc gửi báo giá cho yêu cầu dịch vụ, hiện hệ thống đang trong thời gian khuyến mại nên các chuyên gia khi đăng ký sẽ được miễn phí 100 credit để sử dụng gửi báo giá!

Thông thường để gửi báo giá sẽ mất khoảng 5 credit, sau khi bạn nhận được yêu cầu bạn tuỳ ý trả credit để gửi báo giá v nhận toàn bộ tiền công mà khách hàng trả cho bạn trong lần này và trong các lần tiếp theo với cùng khách hàng đó, hoặc bạn bỏ qua yêu cầu đó mà không hệ mất credit.

Khi sử dụng hết credit bạn có thể mời bạn bè người thân tham gia  cung cấp dịch vụ 123thue.vn để nhận thêm credit miễn phí